SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor. SKGS står för Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet och är ett samarbete mellan de olika branschorganisationerna.

Visste du att…
Basindustrin har ett exportvärde på 275 miljarder kronor. Det motsvarar 29 % av Sveriges varuexport.

Läs mer

Rapport

Industrins elbehov 2030

SKGS har uppdragit åt konsult- och forskningsföretaget Profu att kartlägga industrins tillkommande elbehov år för år fram till år 2030. Kartläggningen omfattar de åtgärder och planer som industrierna själva bedömer kommer att genomföras de närmsta åren.

Läs mer här